Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

AnNa Mầm non đồng hành cùng Trường học

Chương trình: “Chơi và Học giáo dục giới tính cho con tuổi đầu đời” dành cho học sinh Mầm non là một trong những chương trình hợp tác giữa AnNa và Trường học, nhằm phối hợp nâng cao năng lực cho giáo viên trong tổ chức các bài học về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện phù hợp với học sinh.

AnNa Mam non
Cơ sở Khoa học và Giáo dục của chương trình
Chương trình: “Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện dành cho học sinh”, bao gồm 8 trụ cột theo hướng dẫn khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu của dự án theo hướng dẫn cho tiết tại:

1. Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT về Quy tắc ứng xử trong trường mầm non, giáo dục phổ thông.
2. Quyết định số 4834/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 về Hướng dẫn giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.
3. Kế hoạch số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 về Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025.

AnNa Mầm non đồng hành cùng Trường học

Trang Về AnNa & AnNa Mầm non

Dành cho: Học sinh từ 3-6 tuổi & Giáo viên

Tổ chức ít nhất 2 bài học về giáo dục giới tính cho học sinh, giáo viên quan sát hoạt động thị phạm của dự án.

Trang Về AnNa & AnNa Mầm non

Mục đích: Giáo viên nắm rõ khung chương trình giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho học sinh, từ đó giáo viên biết cách tổ chức hoạt động giáo dục giới tính tại trường học.

Thời lượng: 2 buổi (360 phút)

Đối tượng: Giáo viên mầm non

Số lượng: Ít nhất 15 giáo viên/khóa

Trang Về AnNa & AnNa Mầm non

Khung chương trình giáo dục giới tính cho cấp Mầm non bao gồm:

– 06 giáo án hướng dẫn chi tiết và học liệu đính kèm;

– Khung giáo dục với 24 chủ đề bài học.

Mục đích: Nhằm giúp các giáo viên triển khai hiệu quả hoạt động dạy học một cách hiệu quả và đồng bộ tại trường học.

AnNa Mầm non đồng hành cùng Trường học