Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

Được thành lập vào năm 2017, AnNa có sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và người lớn vào trải nghiệm học tập về Giáo dục giới tính và An toàn thân thể dưới dạng nội dung giải trí có chất lượng, thông qua hình thức giáo dục chính là Edutainment và kiến tạo cộng đồng Người lớn tử tế – Thấu hiểu con trẻ.

Tác động đa chiều - Trao quyền cho mọi trẻ em

Tầm nhìn

Mọi nỗ lực của AnNa đều hướng đến tương lai trẻ em Việt Nam được tôn trọng sự phát triển đa dạng, không đối mặt với các hình thức bắt nạt, kỳ thị, bóc lột bằng việc phòng ngừa bạo lực, quấy rối tình dục và bạo lực trên cơ sở giới.

AnNa có tất cả chương trình giáo dục và đồng hành cùng các đối tượng liên quan trực tiếp đến trẻ em, nhằm tạo nên một Vòng Tròn An Toàn bao quanh con trẻ để nâng đỡ và hỗ trợ trẻ phát triển Toàn diện và Hạnh phúc.

Đồng hành đồng kiến tạo
Vòng tròn an toàn cho trẻ em