Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

Tour trải nghiệm – Happy AnNa Tour

Happy AnNa Tour - Tour trải nghiệm thực tế Chương trình AnNa Tour là chương trình Đọc qua 5 giác quan trong các không gian: lịch sử, văn hoá, nghệ…

Xem chi tiết