Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

Đồng hành cùng em – Chương trình Giáo dục giới tính và An toàn thân thể tại Trường tình thương

Thành lập nhóm giáo viên, tình nguyện viên có năng lực và kiến thức để đồng hành giảng dạy học sinh tại trường tình thương, đồng thời là nguồn lực nòng cốt để tiếp tục duy trì hoạt động của dự án tại cơ sở. Thông qua đó, học sinh được học tập và tiếp cận các kiến thức về Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện, tích hợp với kỹ năng sống thiết yếu.

Mức độ tác động của dự án đối với học sinh

Lượng giá cuối giai đoạn HKI - 15/01/2024

Mức độ tác động của dự án đối với giáo viên

Nhận xét của Hiệu trưởng Trường tình thương Ái Linh