Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

Tour trải nghiệm – Company Tour – Phá khuôn mẫu giới, ươm mầm nghề ước mơ

“Phá khuôn mẫu giới – Ươm mầm nghề ước mơ” "Phá khuôn mẫu giới - Ươm mầm nghề ước mơ" là chuỗi chương trình Giáo dục trải nghiệm do dự án…

Xem chi tiết