Chờ trong giây lát...
Project AnNa
Project AnNa
AnNa ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh thúc đẩy sự tham gia của người lớn và trẻ em vào trải nghiệm Học & Chơi sáng tạo và khoa học để con trẻ tự do khám phá và học tập trong không gian an toàn,...
Điện thoại:
(+84) 90 410 8896

Dự án xã hội – Đồng hành cùng em – Trường tình thương Ái Linh

Đồng hành cùng em - Chương trình Giáo dục giới tính và An toàn thân thể tại Trường tình thương Thành lập nhóm giáo viên, tình nguyện viên có năng…

Xem chi tiết